przesuń w lewo
przesuń w lewo

Wskaźniki biologiczne do kontroli procesów sterylizacji

W przeciwieństwie do wskaźników chemicznych w przeważającej większości stosowanie wskaźników biologicznych nie pozwala na uzyskanie natychmiastowego wyniku. Dostępne są wskaźniki biologiczne w różnych standardach wykonania. W celu uzyskania więcej informacji o oferowanych wskaźnikach biologicznych prosimy o kontakt.


Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest

Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest

 Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest
Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest
Uniwersalny inkubator

Uniwersalny inkubator

Inkubator do wskaźników biologicznych to urządzenie specjalnego przeznaczenia, lekkie, małych rozmiarów stosowane do wskaźników biologicznych do sterylizatorów parowych, na tlenek etylenu lub innych rodzajów sterylizatorów do kontroli efektu sterylizacji.
Uniwersalny inkubator
Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.

Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.

 Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.
Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.
Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.