przesuń w lewo
przesuń w lewo

Wskaźniki biologiczne do kontroli procesów sterylizacji

W przeciwieństwie do wskaźników chemicznych w przeważającej większości stosowanie wskaźników biologicznych nie pozwala na uzyskanie natychmiastowego wyniku. Dostępne są wskaźniki biologiczne w różnych standardach wykonania. W celu uzyskania więcej informacji o oferowanych wskaźnikach biologicznych prosimy o kontakt.


Uniwersalny inkubator

Uniwersalny inkubator

Inkubator do wskaźników biologicznych to urządzenie specjalnego przeznaczenia, lekkie, małych rozmiarów stosowane do wskaźników biologicznych do sterylizatorów parowych, na tlenek etylenu lub innych rodzajów sterylizatorów do kontroli efektu sterylizacji. Uniwersalny inkubator do testów
Uniwersalny inkubator
Zamknięty system wskaźnika biologicznego z pożywką bakteryjną do pary wodnej

Zamknięty system wskaźnika biologicznego z pożywką bakteryjną do pary wodnej

Zamknięty system wskaźnika biologicznego (SCBI) EZTest® (para) służy do kontroli biologicznej sterylizatorów parowych z próżnią wstępną 132°-135°C.
Zamknięty system wskaźnika biologicznego z pożywką bakteryjną do pary wodnej
Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy)

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy)

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy) zawiera znaną liczbę organizmów testowych 10-5 bakterii Geobacilus Stearothermophilus, 7953
Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy)
Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.