Wskaźniki biologiczne do kontroli procesów sterylizacji

W przeciwieństwie do wskaźników chemicznych w przeważającej większości stosowanie wskaźników biologicznych nie pozwala na uzyskanie natychmiastowego wyniku. Dostępne są wskaźniki biologiczne w różnych standardach wykonania. W celu uzyskania więcej informacji o oferowanych wskaźnikach biologicznych prosimy o kontakt.

Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest

Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest

 Inkubator do wskaźników szybkiego odczytu Getinge Smart Read EZTest

Pokaż szczegóły

Uniwersalny inkubator

Uniwersalny inkubator

Inkubator do wskaźników biologicznych to urządzenie specjalnego przeznaczenia, lekkie, małych rozmiarów stosowane do wskaźników biologicznych do sterylizatorów parowych, na tlenek etylenu lub innych rodzajów sterylizatorów do kontroli efektu sterylizacji.

Pokaż szczegóły

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy)

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy)

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® (parowy) zawiera znaną liczbę organizmów testowych 10-5 bakterii Geobacilus Stearothermophilus, 7953

Pokaż szczegóły

Zamknięty system wskaźnika biologicznego z pożywką bakteryjną do pary wodnej

Zamknięty system wskaźnika biologicznego z pożywką bakteryjną do pary wodnej

Zamknięty system wskaźnika biologicznego (SCBI) EZTest® (para) służy do kontroli biologicznej sterylizatorów parowych z próżnią wstępną 132°-135°C.

Pokaż szczegóły

Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.

Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.

 Zamknięty system wskaźnika biologicznego BT91 dla monitorowania procesów sterylizacji plazmowej lub parami nadtlenku wodoru.

Pokaż szczegóły
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone