Wskaźniki - kontrola mycia i sterylizacji

Kontrola procesów czyszczenia i sterylizacji jedynie na podstawie wskazań rejestratorów czy przyrządów kontrolnych jest niewystarczająca. Pomimo zastosowania w urządzeniach wielu firm najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych (np. nowe generacje sterowników mikroprocesorowych) konieczne jest stosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych.

Czyszczenie narzędzi, czyli fizyczne usunięcie biologicznych zanieczyszczeń, poprzedzające proces dezynfekcji, jest pierwszym i najważniejszym krokiem, prowadzącym do sterylizacji.
Efektywne usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z mytych produktów gwarantuje, że efekt sterylizacji będzie właściwy. O ile na narzędziu czy innym mytym produkcie pozostanie zanieczyszczenie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że miejsce pod tym zanieczyszczeniem nie zostanie wysterylizowane.

Użytkownik powinien być w stanie łatwo i szybko ocenić czy urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia z narzędzi.
Do kontroli parametrów dezynfekcji termicznej służą testy paskowe, w których zmiana barwy substancji kontrolnej oznacza, że zadane parametry procesu zostały osiągnięte.
Do kontroli efektywności czyszczenia służą specjalne wskaźniki, w których usunięcie naniesionej substancji pozwala na kontrole efektywności procesu czyszczenia. Testy z substancją naniesioną na metalowy nośnik gwarantują bardzo zbliżone podłoże do tego z jakim mamy do czynienia w praktyce szpitalnej.
Coraz szersze stosowanie narzędzi o przekroju rurowym wymogło również wprowadzenie nowych testów pozwalających na kontrolę efektywności procesów czyszczenia tego typu narzędzi.
Niedocenianym do niedawna problemem była kontrola pozostałości zanieczyszczeń białkowych. Obecnie coraz szerzej stosowane są testy pozwalające na wykrycie ich pozostałości na umytych powierzchniach.

Wszystkie artykuły celem ich wysterylizowania, tj. całkowitego zniszczenia bakterii i spor, muszą być poddane działaniu czynnika sterylizującego w określonych warunkach. Do kontroli czy w sterylizatorze uzyskano warunki gwarantujące ich zniszczenie służą wskaźniki chemiczne.
W porównaniu z innymi metodami kontroli sterylizacji, wskaźniki chemiczne mają niepodważalne zalety:
• wynik kontroli jest natychmiastowy (po otwarciu sterylizatora),
• uwzględniają margines bezpieczeństwa,
• są tanie i proste w użyciu,
• umożliwiają rejestracje i archiwizacje wyniku kontroli,
• wykluczają możliwość błędnej interpretacji wyniku,
• istnieje możliwość dostosowania parametrów ich działania jak i typów do indywidualnych wymagań użytkownika.
Zgodnie z wytycznymi niezbędne jest również stosowanie wskaźników biologicznych. Dostępne są wskaźniki biologiczne dla różnych metod sterylizacji i różnych czasów działania.

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone