Biologiczny pakiet testowy PCD G.504054600 (para) odczyt po 24 h

Zamknięty system biologicznego pakietu testowego do sterylizacji parą wodną jest traktowany jako przyrząd testowy procesu PCD, przeznaczony do kontroli biologicznej sterylizatorów parowych 134 °C z próżnią wstępną.

Biologiczny Pakiet testowy składa się z zamkniętego systemu biologicznego wskaźnika EZTest® zawierającego 105 Geobacillus Stearothermophilus i wskaźnika typu 6 umieszczonych wewnątrz małego pakietu wykonanego z materiałów porowatych i nieporowatych, imitującego biologiczny pakiet testowy zgodnie z AAMI ST79.

Nr kat. G.504054600

  • Producent: Getinge Assured
  • Wykrycie nieprawidłowego cyklu w ciągu 24 godzin.
  • Zgodny z normą: PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11138-1
  • Opak. 30 zestawów testowych i 5 kontrolnych wskaźników SCBI.

Użycie zgodnie z instrukcją Karty Rejestracyjnej Emulatora Chemicznego zapewnia natychmiastowe wizualne potwierdzenie, iż warunki sterylizacji zostały spełnione.

Pola wymagane
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone