SYSTEMY DOKUMENTACJI PROCESU

Oferowane przez nas systemy dokumentacji pozwalają m.in. na monitorowanie, dokumentację oraz ewidencję obiegu mytych i sterylizowanych wyrobów. System daje możliwość uzyskania w każdej chwili pełnej informacji o sterylizowanych przedmiotach. Pozwala na stworzenie w dziale Centralnej Sterylizacji bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące obrabianych wyrobów. W wybranych rozwiązaniach istnieje możliwość przechowywania i strukturyzacji informacji dotyczących instrumentów, narzędzi, zestawów, dostawców, działów lub klientów i materiałów opakowaniowych, programów sterylizacji i mycia-dezynfekcji.

Zmian można dokonywać z łatwością i są one zapisywane w bazie danych. Istnieje możliwość sprawdzenia kto dokonał zmian, co jest istotne zwłaszcza dla pracowników zajmujących się systemem zapewnienia jakości.
System dokumentacji stanowi pełny sposób udokumentowania zarówno wprowadzenia procedur kontrolowania sterylizacji jak i ich codziennego stosowania, a także zapis czynności wykonanych w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w procesie sterylizacji. Umożliwia sprawne wycofanie wydanych już pakietów w przypadku późniejszego wykrycia wystąpienia błędu w danym cyklu sterylizacyjnym.
Oferujemy systemy dokumentacji zarówno w wersji tradycyjnej z zastosowaniem metkownic z nadrukiem na etykietach w poprzek i wzdłuż jak również bardziej wyrafinowane systemy komputerowe. W tym ostatnim przypadku nasza oferta obejmuje zarówno najprostsze systemy z wykorzystaniem jedynie skanera, komputera i drukarki jak również systemy bardziej skomplikowane z możliwością podłączenia się do sterowników myjni dezynfektorów i sterylizatorów. 

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone