przesuń w lewo
przesuń w lewo

Sterylizatory

Drugą barierę stanowią wbudowane w ścianę, przelotowe sterylizatory. Oferujemy kompletny typoszereg sterylizatorów firmy GETINGE odpowiednich rodzajów i wielkości, stosownie do rodzaju i objętości sterylizowanego materiału.
Oferujemy sterylizatory znajdujące zastosowanie we wszystkich możliwych dziedzinach działalności szpitala, włącznie z sterylizatorami parowymi czy niskotemperaturowymi.

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.