Sterylizatory

Drugą barierę stanowią wbudowane w ścianę, przelotowe sterylizatory. Oferujemy kompletny typoszereg sterylizatorów odpowiednich rodzajów i wielkości, stosownie do rodzaju i objętości sterylizowanego materiału.
Oferujemy sterylizatory znajdujące zastosowanie we wszystkich możliwych dziedzinach działalności szpitala, włącznie z sterylizatorami parowymi czy niskotemperaturowymi.

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone