Wskaźnik biologiczny G.504054100 szybkiego odczytu Smart-Read™ EZTest® (para wodna)

Zamknięty system wskaźnika biologicznego Smart-Read™ EZTest® do sterylizacji parą wodną. Zmiana barwy pożywki bakteryjnej z koloru wyjściowego fioletowego na żółty oznacza nieskuteczność procesu. Wyniki są oparte na rzeczywistym odczycie biologicznym, a nie na prognozie enzymatycznej.

Nr Katalogowy: G.504054100

  • Producent: Getinge Assured
  • Zawiera populację 105 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC7953.
  • Odczyt nieprawidłowego cyklu po 3-5 godzinnej inkubacji w temp. 60 ± 2°C. Wymagane 10 godzin inkubacji w inkubatorze Smart-Well.
  • Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11138-1:2017.
  • Opakowanie 100 szt.
Pola wymagane
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone