system dokumentacji Steripro - nadruk w poprzek przesuwu taśmy

Filozofia systemu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu sterylizacji gromadzonej w jednej kopercie służącej za protokół kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym dniu. System identyfikuje każdy sterylizowany pakiet z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był sterylizowany. Podwójnie przylepne etykiety zawierające niezbędne informacje o procesie sterylizacji można wkleić w karcie pacjenta.

Protokoły, przechowywane w Centralnej Sterylizacji zawierają informację, o parametrach tego cyklu oraz podpis osoby uwalniającej dany cykl po sprawdzeniu przebiegu tego cyklu przy pomocy wybranych wskaźników.

W skład systemu wchodzą:

  • Koperta SteriPro z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli.

  • Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji ze wskaźnikami sterylizacji lub bez wskaźnika.

  • Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie sześciu różnych informacji, drukowanie tych informacji w trzech rzędach w zaplanowanych polach na etykietach i naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych torebkach.

Koperta dokumentacji procesu sterylizacji

Koperta dokumentacji procesu sterylizacji

Koperta z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora (test Bowiego-Dicka, test szczelności) jak i każdego z cykli.

Pokaż szczegóły

Etykiety podwójnie samoprzylepne - nadruk w poprzek przesuwu taśmy

Etykiety podwójnie samoprzylepne - nadruk w poprzek przesuwu taśmy

Etykiety do metkownicy alfanumerycznej trzyrzędowej drukującej w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami.

Pokaż szczegóły

Metkownica PR.MET32928 trzyrzędowa - nadruk w poprzek przesuwu taśmy

Metkownica PR.MET32928 trzyrzędowa - nadruk w poprzek przesuwu taśmy

Umożliwia ustawienie zakodowanych numerycznie sześciu informacji, drukowanie ich w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami.

Pokaż szczegóły
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Informujemy, że niniejsza strona internetowa zawiera również treści dotyczące wyrobów medycznych.
Są one przeznaczone tylko dla profesjonalistów stosujących je lub zajmujących się ich obrotem.