Opakowania sterylizacyjne

Wszystkie artykuły medyczne poddawane procesom sterylizacji powinny być przedtem opakowane. Dobrze wykonane i właściwie użyte opakowanie sterylizacyjne umożliwia prawidłową sterylizację i długotrwałe magazynowanie sterylnych artykułów. 

Opakowanie powinno:

 • Umożliwiać odpowiednie dla danego procesu sterylizacji ułożenie i pewne zamknięcie zawartości.
 • Umożliwiać wysterylizowanie (tzn. przeniknięcie czynnika sterylizacyjnego do wnętrza) jego zawartości.
 • Nie ulegać zniszczeniu w procesie sterylizacji.
 • Eliminować możliwość przeniknięcia niepożądanych substancji (np. z nadruku, testu chemicznego, kleju itp.) do strefy sterylnej (przedmiotu sterylizowanego).
 • Umożliwiać bezpieczne manipulowanie nim po sterylizacji.
 • Umożliwiać wyjęcie zawartości w taki sposób, aby nie doszło do jej zainfekowania.
 • Uniemożliwiać przeniknięcie bakterii do jego wnętrza.

Rodzaj stosowanych opakowań ma duże znaczenie dla racjonalnego i skutecznego funkcjonowania działów sterylizacji.
Przy dokonywaniu wyboru producenta opakowań, które zastosujemy, istotne znaczenie ma to, czy:

 • Zastosujemy opakowanie wykonane w warunkach podwyższonej czystości.
 • W procesie stosowania opakowania nie wprowadzimy dodatkowych zanieczyszczeń chemicznych.
 • Opakowanie lub zamknięcie nie pęknie na skutek wytworzonej w sterylizatorze próżni.
 • Wilgotność nie spowoduje zniszczenia opakowania.
 • Opakowanie wytrzyma odpowiednią temperaturę.
 • Opakowanie nie zmieni swoich właściwości w obecności występujących w procesie substancji chemicznych lub warunków fizycznych na tyle, że nie będzie stanowiło właściwej bariery dla bakterii (na skutek mikropęknięć, rozdarcia, utraty szczelności zgrzewu itp.).
 • Możliwa jest bezbłędna identyfikacja zawartości pakietu.
 • Opakowanie można łatwo i bez skażenia zawartości otworzyć.
 • Będziemy mogli w prosty, tani i ekologicznie bezpieczny sposób pozbyć się zużytych opakowań.

Bardzo ważne jest upewnienie się, czy stosowane opakowanie jest przeznaczone do danego rodzaju sterylizacji.
Oferowane przez nas opakowania sterylizacyjne STERIKING® zostały zaprojektowane, wyprodukowane oraz dystrybuowane w taki sposób, aby zapewnić najwyższe wymagane standardy pod względem klinicznym, do których zalicza się:

 • Odporność biologiczna, chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwe zamykanie oraz otwieranie.
 • Efektywność kosztowa.
 • Dostępność produktu.
 • Względy środowiskowe.

Jako akcesoria do opakowań oferujemy obcinarki do rękawów, wózki do magazynowania opakowań arkuszowych.


 

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone