Opakowania sterylizacyjne

Wszystkie artykuły medyczne poddawane procesom sterylizacji powinny być przedtem opakowane. Dobrze wykonane i właściwie użyte opakowanie sterylizacyjne umożliwia prawidłową sterylizację i długotrwałe magazynowanie sterylnych artykułów. 

Opakowanie powinno:

Umożliwiać odpowiednie dla danego procesu sterylizacji ułożenie i pewne zamknięcie zawartości.

Umożliwiać wysterylizowanie (tzn. przeniknięcie czynnika sterylizacyjnego do wnętrza) jego zawartości.

Nie ulegać zniszczeniu w procesie sterylizacji.

Eliminować możliwość przeniknięcia niepożądanych substancji (np. z nadruku, testu chemicznego, kleju itp.) do strefy sterylnej (przedmiotu sterylizowanego).

Umożliwiać bezpieczne manipulowanie nim po sterylizacji.

Umożliwiać wyjęcie zawartości w taki sposób, aby nie doszło do jej zainfekowania.

Uniemożliwiać przeniknięcie bakterii do jego wnętrza.

 

Rodzaj stosowanych opakowań ma duże znaczenie dla racjonalnego i skutecznego funkcjonowania działów sterylizacji.
Przy dokonywaniu wyboru producenta opakowań, które zastosujemy, istotne znaczenie ma to, czy:

Zastosujemy opakowanie wykonane w warunkach podwyższonej czystości.

W procesie stosowania opakowania nie wprowadzimy dodatkowych zanieczyszczeń chemicznych.

Opakowanie lub zamknięcie nie pęknie na skutek wytworzonej w sterylizatorze próżni.

Wilgotność nie spowoduje zniszczenia opakowania.

Opakowanie wytrzyma odpowiednią temperaturę.

Opakowanie nie zmieni swoich właściwości w obecności występujących w procesie substancji chemicznych lub warunków fizycznych na tyle, że nie będzie stanowiło właściwej bariery dla bakterii (na skutek mikropęknięć, rozdarcia, utraty szczelności zgrzewu itp.).

Możliwa jest bezbłędna identyfikacja zawartości pakietu.

Opakowanie można łatwo i bez skażenia zawartości otworzyć.

Będziemy mogli w prosty, tani i ekologiczny sposób pozbyć się zużytych opakowań.

Oferowane przez nas opakowania sterylizacyjne STERIKING® zostały zaprojektowane, wyprodukowane oraz dystrybuowane w taki sposób, aby zapewnić najwyższe wymagane standardy pod względem klinicznym, do których zalicza się:

Odporność biologiczną, chemiczną i mechaniczną, łatwe zamykanie oraz otwieranie, efektywność kosztowa, dostępność produktu, względy środowiskowe.

Jako akcesoria do opakowań oferujemy obcinarki do rękawów, wózki do magazynowania opakowań arkuszowych.

 


 

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone