przesuń w lewo
przesuń w lewo

Torebki włókninowo-foliowe

Zgrzewalne torebki włókninowe STERIKING® TEX Line z trzema wskaźnikami są przeznaczone do stosowania jako opakowanie wyrobów medycznych, które mają być w tym opakowaniu sterylizowane w procesach sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu bądź w sterylizacji formaldehydowej w placówkach służby zdrowia. Najczęściej używane parametry sterylizacji parowej to 3 minuty w 134ºC lub 15 minut w 121 ºC. Produkty są przeznaczone tylko do jednokrotnego użytku.

Dostępny typoszereg

Kod              Wymiary  (mm)  Opakowanie handlowe
SNW 2040 205  x  400 500
SNW 2744 270  x  440 500
SNW 3250 320 x   500 500
SNW 4260 420  x  600 300
SNW 5065 500 x  650 200
SNW 5075 205  x  750 200

 


 

 

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.