przesuń w lewo
przesuń w lewo

Wskaźnik kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną

Helix Load check

  • System wskaźnikowy przeznaczony do monitorowania każdego cyklu sterylizacji parowej jako dodatkowy element pakietu testowego Valisafe. Szczególnie przydatny podczas sterylizacji wyrobów rurowych.    

  • Pozwala sprawdzić , czy autoklaw pracuje prawidłowo, a dokładnie czy jego podstawowa i najważniejsza funkcja – próżniowe usuwanie powietrza z komory – jest w pełni efektywna, co warunkuje skuteczne sterylizowanie narzędzi .

  • Umieścić  w komorze wraz z załadunkiem. Prawidłowy wynik – jednolita zmiana barwy na szarobrązową po zakończonym cyklu, oznacza, że wszystkie fizyczne warunki sterylizacji przebiegały zgodnie z wymaganiami. Wsad może byd zwolniony

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.