Wskaźnik do kontroli procesów sterylizacji formaldehydowej

Wskaźnik Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde) przystosowany jest do użycia w sterylizatorach niskotempera¬turowych parowo/formaldehydowych (LTSF).
Jeżeli jest używany wg zaleceń, wskaźnik daje wizualne potwierdzenie, że sterylizowane wyroby zostały poddane procesowi sterylizacji o następu¬jących zmiennych krytycznych: czas, temperatura i stężenie formaldehydu zgodnie z EN ISO 11140-1. Multicritical Process Variable Indicator (Formalde-hyde) przeznaczony jest do użycia w połączeniu ze standardowym protokołem monitorowania kon-troli zakażeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedstawienia oferty handlowej lub świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do ich dostępu, zmiany, poprawiania oraz ich usunięcia. Administratorem danych jest: STERIGAT Sp. z o.o. z siedzibą 02-989 Warszawa ul. Zaściankowa 50

Pola wymagane
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone