przesuń w lewo
przesuń w lewo

Torebki do transportu i przechowywania (opakowanie posterylizacyjne)

Torebki osłonowe zabezpieczają sterylne opakowania przed kurzem, wilgocią i zakażeniem z powietrza. Są zgrzewalne i rozrywalne. Wysterylizowane uprzednio w innym opakowaniu artykuły umieszcza się w torebce osłonowej, którą następnie zamyka się szybko i pewnie przez zgrzewanie. Zalecana temperatura zgrzewania wynosi 130 - 160 st. C. Prosty i skuteczny sposob otwierania pozwala na aseptyczne, szybkie i łatwe wyjmowanie zawartości. Torebki osłonowe wydłużają okres magazynowania artykułów wysterylizowanych i stanowią skuteczną barierę dla drobnoustrojów. 

Stosowanie tych torebek jest konieczne w przypadku przedłużonego czasu przechowywania po sterylizacji, lub gdy urządzenia pozostają w warunkach, które nie spełniają wymogów higienicznych np. podczas przenoszenia poza zakład opieki medycznej. Torebki te chronią w sposób bezpośredni zapakowane wyroby przed pyłem i wpływem środowiska podczas transportu lub przechowywania. Stosowane są również do przedłużenia okresu ważności wysterylizowanych i zapakowanych przedmiotów.

Torebki te nie nadają się do sterylizacji radiacyjnej.
Po sterylizacji narzędzia powinny ostygnąć przed włożeniem do woreczków.

Dostępny typoszereg

Kod Wymiar (mm)      Opakowanie handlowe
CB1 150 X 270 1000
CB2 205 X 300 1000
CB3 250 X 400 1000
CB4 300 X 500   500
CB5 400 X 550   500
CB6 420 X 700   500

 

Dostępny typoszereg samozamykających się torebek samoprzylepnych

Torebki osłonowe SSDC nie wymagają do zamykania zgrzewarek. Umożliwia to naniesiona warstwa samoprzylepna. 

Kod         Wymiar (mm)           Opakownie handlowe
SSDC10 150 x 270 500
SSDC20 200 x 350 500
SSDC30 250 x 400 500
SSDC40 300 x 550 200
SSDC60 420 x 700 200

 

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.