Torebki do transportu i przechowywania (opakowanie posterylizacyjne)

Torebki osłonowe zabezpieczają sterylne opakowania przed kurzem, wilgocią i zakażeniem z powietrza. Są zgrzewalne i rozrywalne. Wysterylizowane uprzednio w innym opakowaniu artykuły umieszcza się w torebce osłonowej, którą następnie zamyka się szybko i pewnie przez zgrzewanie. Zalecana temperatura zgrzewania wynosi 130 - 160 st. C. Prosty i skuteczny sposob otwierania pozwala na aseptyczne, szybkie i łatwe wyjmowanie zawartości. Torebki osłonowe wydłużają okres magazynowania artykułów wysterylizowanych i stanowią skuteczną barierę dla drobnoustrojów. 

Stosowanie tych torebek jest konieczne w przypadku przedłużonego czasu przechowywania po sterylizacji, lub gdy urządzenia pozostają w warunkach, które nie spełniają wymogów higienicznych np. podczas przenoszenia poza zakład opieki medycznej. Torebki te chronią w sposób bezpośredni zapakowane wyroby przed pyłem i wpływem środowiska podczas transportu lub przechowywania. Stosowane są również do przedłużenia okresu ważności wysterylizowanych i zapakowanych przedmiotów.

Torebki te nadają się do sterylizacji radiacyjnej.
Po sterylizacji narzędzia powinny ostygnąć przed włożeniem do woreczków.

Dostępny typoszereg

Kod Wymiar (mm)      Opakowanie handlowe
CB1 150 X 270 1000
CB2 205 X 300 1000
CB3 250 X 400 1000
CB4 300 X 500   500
CB5 400 X 550   500
CB6 420 X 700   500

 

Dostępny typoszereg samozamykających się torebek samoprzylepnych

Torebki osłonowe SSDC nie wymagają do zamykania zgrzewarek. Umożliwia to naniesiona warstwa samoprzylepna. 

Kod         Wymiar (mm)           Opakownie handlowe
SSDC10 150 x 270 500
SSDC20 200 x 350 500
SSDC30 250 x 400 500
SSDC40 300 x 550 200
SSDC60 420 x 700 200

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedstawienia oferty handlowej lub świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do ich dostępu, zmiany, poprawiania oraz ich usunięcia. Administratorem danych jest: STERIGAT Sp. z o.o. z siedzibą 02-989 Warszawa ul. Zaściankowa 50

Pola wymagane
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone