Systemy dokumentacji

Oferowane przez nas systemy dokumentacji pozwalają m.in. na monitorowanie, dokumentację oraz ewidencję obiegu mytych i sterylizowanych wyrobów. System daje możliwość uzyskania w każdej chwili pełnej informacji o sterylizowanych przedmiotach. Pozwala na stworzenie w dziale Centralnej Sterylizacji bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące obrabianych wyrobów. W wybranych rozwiązaniach istnieje możliwość przechowywania i strukturyzacji informacji dotyczących instrumentów, narzędzi, zestawów, dostawców, działów lub klientów i materiałów opakowaniowych, programów sterylizacji i mycia-dezynfekcji. Zmian można dokonywać z łatwością i są one zapisywane w bazie danych. Istnieje także możliwość sprawdzenia kto dokonał zmian, co jest istotne zwłaszcza dla pracowników zajmujących się systemem zapewnienia jakości.
System dokumentacji stanowi pełny sposób udokumentowania zarówno wprowadzenia procedur kontrolowania sterylizacji jak i ich codziennego stosowania, a także zapis czynności wykonanych w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w procesie sterylizacji. Umożliwia również sprawne wycofanie wydanych już pakietów w przypadku późniejszego wykrycia wystąpienia błędu w danym cyklu sterylizacyjnym.
Oferujemy systemy dokumentacji zarówno w wersji tradycyjnej z zastosowaniem metkownic z nadrukiem na etykietach w poprzek i wzdłuż jak również bardziej wyrafinowane systemy komputerowe. W tym ostatnim przypadku nasza oferta obejmuje zarówno najprostsze systemy z wykorzystaniem jedynie skanera, komputera i drukarki jak również systemy bardziej skomplikowane z możliwością podłączenia się do sterowników myjni dezynfektorów i sterylizatorów. Oferujemy pełna gamę materiałów eksploatacyjnych do oferowanych systemów.

Systemy dokumentacji komputerowej

System D-Trace umożliwia wydruk etykiet dokumentacyjnych dla działu CS dzięki czemu mamy możliwość pełnej identyfikacji i nadzoru nad narzędziami w pewny i szybki sposób. Jest wygodny i łatwy w obsłudze dla każdego operatora. Dzięki temu systemowi w połączeniu z termo transferowymi etykietami ze wskaźnikami typu 1 (para, tlenek etylenu, plazma) możesz być pewien skuteczności każdej procedury w dziale CS.

Pokaż szczegóły

Systemy dokumentacji tradycyjnej

Systemy dokumentacji tradycyjnej

STERIPRO to papierowy system dokumentacji sterylizacji. Filozofia systemu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu sterylizacji gromadzonej w jednej kopercie służącej za protokół kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym dniu. System identyfikuje każdy sterylizowany pakiet z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był sterylizowany. Podwójnie przylepne etykiety zawierające niezbędne informacje o procesie sterylizacji można wkleić w karcie pacjenta.
 

Pokaż szczegóły
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone