przesuń w lewo
przesuń w lewo

STERIPRO

 

W karcie pacjenta, poprzez wklejenie etykiety, jest zamieszczona informacja o cyklu, w którym był sterylizowany pakiet z narzędziami użytymi podczas zabiegu. Protokoły, przechowywane w Centralnej Sterylizacji zawierają informację, o parametrach tego cyklu oraz podpis osoby uwalniającej dany cykl po sprawdzeniu przebiegu tego cyklu przy pomocy wybranych wskaźników.

W skład systemu wchodzą:

  1. Koperta SteriPro z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli;
  2. Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji ze wskaźnikami sterylizacji lub bez;
  3. Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie sześciu różnych informacji, drukowanie tych informacji w trzech rzędach w zaplanowanych polach na etykietach i naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych torebkach.
Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.