przesuń w lewo
przesuń w lewo

System walidacji zgrzewu

Podczas pakowania wyrobów medycznych w celu ich wysterylizowania, osoba wykonująca tę czynność odpowiedzialna jest również za jakość końcowego zamknięcia opakowania. Arkusz kontroli szczelności zgrzewu - Steriking® jest zaprojektowany do kwalifikacji jakości procesu zgrzewania i umożliwia dokumentację przeprowadzonej kontroli.

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.