Pobierz nasz katalog

System dokumentacji sterylizacji Steripro

Filozofia systemu opiera się na pełnej informacji o parametrach danego cyklu sterylizacji gromadzonej w jednej kopercie służącej za protokół kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym dniu. System identyfikuje każdy sterylizowany pakiet z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był sterylizowany. Podwójnie przylepne etykiety zawierające niezbędne informacje o procesie sterylizacji można wkleić w karcie pacjenta.

Protokoły, przechowywane w Centralnej Sterylizacji zawierają informację, o parametrach tego cyklu oraz podpis osoby uwalniającej dany cykl po sprawdzeniu przebiegu tego cyklu przy pomocy wybranych wskaźników.

W skład systemu wchodzą:

  • Koperta SteriPro z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli.

  • Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji ze wskaźnikami sterylizacji lub bez.

  • Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie sześciu różnych informacji, drukowanie tych informacji w trzech rzędach w zaplanowanych polach na etykietach i naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych torebkach.

Koperta dokumentacji procesu sterylizacji

Koperta dokumentacji procesu sterylizacji

Koperta z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora (test Bowiego-Dicka, test szczelności) jak i każdego z cykli.

Pokaż szczegóły

Etykiety podwójnie samoprzylepne

Etykiety podwójnie samoprzylepne

Etykiety do metkownicy alfanumerycznej trzyrzędowej.

Pokaż szczegóły

Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa

Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa

Umożliwia ustawienie zakodowanych numerycznie sześciu informacji, drukowanie ich na etykietach w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami.

Pokaż szczegóły
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone