Rękawy papierowo-foliowe

 • Łatwa identyfikacja zawartości dzięki przeźroczystej folii;
 • Unikatowa, wielowarstwowa konstrukcja folii o udoskonalonej wytrzymałości i elastyczności;
 • Zredukowana grubość folii oszczędza energię i minimalizuje odpady;
 • Papier o gramaturze 70 g/m2 daje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem;
 • Nadrukowane kontrastowe wskaźniki procesu do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu lub formaldehydem;
 • Wskaźniki nadrukowane w miejscu zapewniającym im podleganie tym samym warunkom sterylizacji co zapakowany produkt;
 • Wszystkie nadruki poza obszarem pakowania zapobiegają niebezpieczeństwu zanieczyszczenia zapakowanego produktu tuszem drukarskim;
 • Folia w miejscu zgrzewania przybiera ciemniejszą niż poza zgrzewem, zieloną barwę, co pozwala na szybką wizualną ocenę ciągłości i szczelności zgrzewu;
 • Mocne wielokrotne zgrzewy;
 • Użyte materiały wyjściowe jak i gotowe wyroby spełniają wymagania wszystkich stosownych norm;
 • Czyste, bezpyłowe otwieranie opakowania umożliwia bezpieczne podanie sterylnego produktu;
 • Na wszystkich opakowaniach zaznaczono kierunek otwierania;
 • Szeroki wybór rozmiarów umożliwia wybór optymalnego rozmiaru dla sterylizowanego produktu oraz w przypadku konieczności podwójnego pakowania

Oznaczenia symboli

 • R - rękawy płaskie
 • RB - rękawy z fałdą

 

 

Rękawy papierowo-foliowe płaskie

Rękawy papierowo-foliowe płaskie

Przeźroczyste rękawy STERIKING® z trzema wskaźnikami - para, EO, FORM są przeznaczone do stosowania jako opakowanie wyrobów medycznych, które mają być w tym opakowaniu sterylizowane w procesach sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu bądź w sterylizacji formaldehydowej w placówkach służby zdrowia. Produkty są przeznaczone tylko do jednokrotnego użytku.

Pokaż szczegóły

Rękawy papierowo-foliowe z fałdą

Rękawy papierowo-foliowe z fałdą

Przeźroczyste rękawy STERIKING® z trzema wskaźnikami są przeznaczone do stosowania jako opakowanie wyrobów medycznych, które mają być w tym opakowaniu sterylizowane w procesach sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu bądź w sterylizacji formaldehydowej w placówkach służby zdrowia. Produkty są przeznaczone tylko do jednokrotnego użytku. 

Pokaż szczegóły
© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone