przesuń w lewo
przesuń w lewo

Pistolety do mycia i suszenia

Pistolet Dina typu Selecta jest przystosowany do zasilania wodą lub sprężonym powietrzem.

Wyposażenie – 8 końcówek o następującym przeznaczeniu:

  • Do strzykawek i igieł z końcówką typu RECORD,
  • Do pipet,
  • Do kateterów i rurek o małym przekroju,
  • Do rurek i ssaków,
  • Do strzykawek i igieł z końcówką typu LUER,
  • Dysza rozpylająca do mycia narzędzi,
  • Do butelek i kolb Erlemeyera,
  • Wodna pompka eżektorowa do czyszczenie przez odsysanie zawartości.
Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.