przesuń w lewo
przesuń w lewo

Opakowania

Opakowania sterylizacyjne STERIKING® zostały opracowane do użycia jako opakowanie dla wyrobów, które będą ostatecznie sterylizowane w swoim opakowaniu.
Opakowanie zapewnia ochronę dla sprzętu medycznego przez skażeniem biologicznym i chemicznym w okresie od sterylizacji do momentu użycia w zabiegu operacyjnym. Przed sterylizacją stosowane w trakcie zabiegu wyroby powinny być włożone do opakowania, które powinno być właściwie zamknięte. Aby uzyskać właściwy końcowy efekt procesu sterylizacji wszystkie czynności tj. wyjmowanie, przenoszenie i składowanie muszą być wykonywane w odpowiedni sposób i w higienicznych warunkach.

Opakowanie sterylizacyjne STERIKING® zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz dystrybuowane, aby zapewnić najwyższe wymagane standardy pod względem klinicznym, do których zalicza się:

• Odporność biologiczna, chemiczna i mechaniczna
• Łatwe zamykanie i otwieranie 
• Efektywność kosztowa
• Dostępność produktu
• Względy środowiskowe

Opakowania sterylizacyjne STERIKING® spełniają wymagania stosownych norm.


 

 

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.