Opakowania i akcesoria

Wszystkie artykuły medyczne poddawane procesom sterylizacji powinny być przedtem opakowane. Dobrze wykonane i właściwie użyte opakowanie sterylizacyjne umożliwia prawidłową sterylizację i długotrwałe magazynowanie sterylnych artykułów.
Aby tak było, musi ono:

 • umożliwiać odpowiednie dla danego procesu sterylizacji ułożenie i pewne zamknięcie zawartości,
 • umożliwiać wysterylizowanie (tzn. przeniknięcie czynnika sterylizacyjnego do wnętrza) jego zawartości,
 • nie ulegać zniszczeniu w procesie sterylizacji,
 • eliminować możliwość przeniknięcia niepożądanych substancji (np. z nadruku, testu chemicznego, kleju itp.) do strefy sterylnej (przedmiotu sterylizowanego),
 • umożliwiać bezpieczne manipulowanie nim po sterylizacji,
 • umożliwiać wyjęcie zawartości w taki sposób, aby nie doszło do jej zainfekowania,
 • uniemożliwiać przeniknięcie bakterii do jego wnętrza,

Rodzaj stosowanych opakowań ma duże znaczenie dla racjonalnego i skutecznego funkcjonowania działów sterylizacji.
Przy dokonywaniu wyboru producenta opakowań, które zastosujemy, istotne znaczenie ma to, czy:

 • zastosujemy opakowanie wykonane w warunkach podwyższonej czystości,
 • w procesie stosowania opakowania nie wprowadzimy dodatkowych zanieczyszczeń chemicznych,
 • opakowanie lub zamknięcie nie pęknie na skutek wytworzonej w sterylizatorze próżni,
 • wilgotność nie spowoduje zniszczenia opakowania,
 • opakowanie wytrzyma odpowiednią temperaturę,
 • opakowanie nie zmieni swoich właściwości w obecności występujących w procesie substancji chemicznych lub warunków fizycznych na tyle, że nie będzie stanowiło właściwej bariery dla bakterii (na skutek mikropęknięć, rozdarcia, utraty szczelności zgrzewu itp.),
 • możliwa jest bezbłędna identyfikacja zawartości pakietu,
 • opakowanie można łatwo i bez skażenia zawartości otworzyć,
 • będziemy mogli w prosty, tani i ekologicznie bezpieczny sposób pozbyć się zużytych opakowań.

Bardzo ważne jest upewnienie się, czy stosowane opakowanie jest przeznaczone do danego rodzaju sterylizacji.
Oferowane przez nas opakowania sterylizacyjne STERIKING® zostały zaprojektowane, wyprodukowane oraz dystrybuowane w taki sposób, aby zapewnić najwyższe wymagane standardy pod względem klinicznym, do których zalicza się:

 • Odporność biologiczna, chemiczna i mechaniczna,
 • Łatwe zamykanie oraz otwieranie,
 • Efektywność kosztowa,
 • Dostępność produktu,
 • Względy środowiskowe.

Jako akcesoria do opakowań oferujemy zarówno obcinarki do rękawów jak wózki do magazynowania opakowań arkuszowych.


 

 

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone