przesuń w lewo
przesuń w lewo

Myjnia dezynfektor seria 46

Myjnie dezynfektory serii GETINGE 46 oferują najlepsze mycie i dezynfekcję. Przetestowano je zgodnie z obowiązującymi normami. Spełniają wszystkie wymagania normy PN - EN ISO 15883. Standardowe szklane drzwi umożliwiają pełną kontrolę wzrokową procesu.Procesy są sterowane i nadzorowane przez system sterowania PACS 350. System ten posiada wiele funkcji bezpieczeństwa i monitorowania i zapewnia zadowalające wyniki pracy urządzenia.

Seria GETINGE 46 jest przystosowana do podłączenia do GETINGE T-DOC – komputerowego systemu pozwalającego na monitorowanie, dokumentację oraz ewidencję obiegu obrabianych artykułów. System ten eliminuje pracochłonną i niewygodną dokumentację papierową, jest znacznie wygodniejszy i pewniejszy, a ponadto jego skuteczność pozwala na szybki zwrot inwestycji.

T-DOC przechowuje wszystkie dane procesów ze wszystkich urządzeń. Możliwe jest przeanalizowania i sprawdzenie danego procesu w każdej chwili na podstawie wykresu graficznego lub danych liczbowych. Szybko, bezpiecznie i w prosty sposób.

Myjnie-dezynfektory serii 46 skutecznie suszą zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie instrumentów. Czas suszenia i temperatura mogą być przeprogramowane dla każdego programu poprzez panel sterowania. Seria GETINGE 46 zawiera urządzenia dla oddziałów, przychodni, oddziałów operacyjnych i działów centralnej sterylizacji.

 Myjnie serii GETINGE 46 można zastosować do wszelkich artykułów – od podstawowego wyposażenia oddziałów do skomplikowanych narzędzi chirurgicznych .Można wymyć, zdezynfekować i wysuszyć każdy rodzaj narzędzi o kształcie cylindrycznym, również o małych średnicach.

Wybór odpowiedniego zestawu wyposażenia dodatkowego przeznaczonego dla działu, do którego myjnia-dezynfektor jest zakupiona zapewnia oszczędną eksploatację urządzenia od pierwszego uruchomienia procesu. Jeszcze większą ekonomiczność można uzyskać przez wybór odpowiedniego modelu z serii GETINGE 46 dla kilku różnych oddziałów.

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.