Magazynowanie i transport

Po zakończeniu procesu sterylizacji sterylizatory rozładowywane są w strefie artykułów wysterylizowanych. Nadciśnienie powietrza utrzymywane w tej strefie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do materiału sterylnego. Pomieszczenie to musi być również suche, ponieważ wilgoć może przenikać w głąb pakietów i tworzyć warunki korzystne do ponownego rozwoju kolonii mikroorganizmów. Do magazynowania stosowane zarówno regały listwowe na których można powiesić kosze sterylizacyjne jak również regały z pólkami siatkowymi. Ażurowa konstrukcja takich regałów sprawia, że produkty są dobrze widoczne. Budowa ich zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza.

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone