Koronawirus

 

 

 

 

to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Wirus zazwyczaj rozprzestrzenia się drogą kropelkową przenosząc się z jednej osoby na drugą poprzez kropelki oddechowe wydzielane podczas np. kaszlu i kichania, lecz może rozprzestrzeniać się również poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni, a następnie dotykanie twarzy. Jego rozprzestrzenianiu się można zapobiegać m.in. przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkoholu min. 60-70% (zalecenia Światowej Organizacja Zdrowia (WHO)), płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%) czy innych środków wirusobójczych. Zawsze należy pamiętać o prawidłowym, regularnym i dokładnym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
Tak więc w dobie koronawirusa (ale nie tylko) szczególnie ważne jest dbanie o warunki higieny tj.:
• pracownicy powinni mieć dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,
• dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym powinny być umieszczone w widocznych miejscach,
• powinny być wywieszone informacje, jak skutecznie myć ręce,
• nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,
• należy przestrzegać higieny kaszlu,
• toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem,
• wszystkie środki transportu (i nie tylko) powinny być regularnie myte ręcznie (np. poprzez stosowanie np. specjalnych urządzeń do mycia aktywna pianą czy w myjniach/dezynfektorach,
• osoby sprzątające w placówkach medycznych powinny nosić maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe,
• osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem powinny bezwzględnie nosić maseczki ochronne,
• regularnie stosować myjnie dezynfektory do pojemników na odchody pochodzenie ludzkiego,
• do ochrony osobistej należy stosować odpowiednie środki ochrony m.in.:

Należy zwrócić uwagę, iż dostępne są trzy rodzaje masek ochronnych typu 3 ply. Choć z pozoru wyglądają one identycznie mają różne przeznaczenie i różne właściwości ochronne. Maseczka ochronna źle używana nie chroni przed infekcją, a co więcej może stać się potencjalnym źródłem tej infekcji, jeśli osoba ją nosząca nie przestrzega innych działań profilaktycznych – nie myje rąk i nie odkaża ich środkami na bazie alkoholu. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by używać maseczek racjonalnie (nie marnować zasobów) – tylko w przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego (kaszlu lub kichania), podejrzenia infekcji koronawirusem z łagodnymi objawami albo opieki nad osobą, u której może występować zakażenie. Muszą to być jednak maski wysokiej jakości, w przeciwnym razie po godzinie użytkowania staną się siedliskiem drobnoustrojów.
W przypadku przyłbic ważne jest aby ich budowa nie powodowała zaparowania jej powierzchni i była ona łatwa do dezynfekcji.

Aktualna informacja o epidemii na świcie (w tym i w Polsce).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sterigat.pl Wszelkie prawa zastrzeżone