przesuń w lewo
przesuń w lewo

Kontrola procesu dezynfekcji termicznej

Wskaźnik przeznaczony do monitorowania procesów dezynfekcji termicznej  myjniach dezynfektorach.
Parametry działania: 5 min., 90 st. C.oraz 10 min. 93 st. C,  A0 = 3000.
• Laminowany jednostronnie pasek wskaźnikowy z naniesionym atramentem wskaźnikowym, podłoże syntetyczne stabilne temperaturowo
• Barwa wyjściowa: Zielona
• Barwa końcowa: Purpurowa
• Wymiary: 70 mm x 30 mm
•100 % wolne od ciężkich metali toksycznych
 

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.