przesuń w lewo
przesuń w lewo

Kontrola mycie/sterylizacja

Jednym z czynników mających wpływ na ograniczenie zakażeń wewnątrzszpitalnych jest kontrola każdego procesu sterylizacji.

Przeprowadza się ją przy pomocy:

  • Przyrządów fizycznych, informujących o pracy sterylizatora, tzn. termometrów, manometrów, zegarów; oprócz obserwacji ich wskazań w trakcie przebiegu procesu stosuje się również systemy rejestracji podstawowych parametrów fizycznych w postaci wydruków wykresów lub raportów; podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem;

  • Wskaźników biologicznych zawierających niepatogenne, standardowe, wysokoodporne przetrwalniki szczepu Bacillus stearothermophilus lub/i Bacillus subtilis, zdolne do przejścia w formy wegetatywne; 

  • Wskaźników chemicznych, w których substancja chemiczna poddana procesom chemicznym i fizycznym wystarczającym do zabicia spor w procesie sterylizacji, trwale, wyraźnie i jednoznacznie zmienia swoje właściwości fizyczne.

Najefektywniejszy sposób kontroli to stosowanie równolegle, co najmniej dwóch, a najlepiej wszystkich trzech sposobów monitorowania.

Zasadniczym warunkiem osiągniecia skuteczności sterylizacji jest pełna sprawność urządzeń sterylizacyjnych oraz stosowanie właściwych parametrów procesu, ustalonych dla poszczególnych materiałów i sprzętu medycznego.

Współpracujemy m.in. z:
getinge wipak valisafe
Copyright © 2011 STERIGAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.